První taneční zábava se uskutečnila již v květnu roku 1964 v sokolovně. Její čistý výtěžek byl potom použit na přestavbu a přemístění prvního lyžařského vleku na Staropackých horách.

K osmdesátému výročí založení Svazu lyžařů Království českého, pětapadesátému výročí organizovaného lyžování ve Staré Pace a ke dvacátému výročí vzniku současného oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka, byl 3. prosince 1983, ve staropacké sokolovně, uspořádán Slavnostní večer. Po jeho oficielní části byly promítnuty barevné diapozitivy a v přísálí otevřena výstava fotografií z činnosti oddílu lyžování. Vyvrcholením večera byla taneční zábava při reprodukované hudbě.

Další významnou společenskou událostí bývaly i společné lyžařské Silvestry, pořádané ve sklípku sokolovny.U příležitosti padesátého výročí Staropacké boudy v Rokytnici nad Jizerou byla 22. června 1996 v kulturním sále v Roškopově uspořádána další vydařená společenská akce. Byli na ni pozváni bývalí i současní návštěvníci chalupy. O historii i současnosti Staropacké boudy hovořili ve svých projevech tehdejší správce Jiří Šorm st. i první správce chalupy pan Bohuš Mencl. Byly promítnuty diapozitivy o tom, jak se časem měnil vzhled chalupy a návštěvníci si měli možnost prohlédnout i výstavu fotografií. Po ukončení programu následovala taneční zábava. K tanci a poslechu hrála novopacká skupina Trosky.

V poslední době mladší členové oddílu za pomoci svých kamarádů, pořádají v kulturním sále v Roškopově velice vydařené Lyžařské maškarní plesy. Ten první byl uspořádán v sobotu 9. března 2002 a pro velký úspěch se každým rokem na začátku března opakuje.

Plesu se tradičně zúčastňuje převážná většina vtipných a nápaditých masek. Nejlepší masky bývají vyhodnoceny a také odměněny. Na plese je rovněž samozřejmostí, že na sále se nekouří. Návštěvníci plesu se mohou vždy těšit na výbornou domácí kuchyni, jejíž chod každoročně zajišťuje kuchař Milan Straňák se svým kolektivem. Pro návštěvníky je připravena skutečně bohatá tombola s množstvím hodnotných cen, věnovaných našimi sponzory.

V oddíle tak byla založena další dobrá tradice, kterou by bylo rozumné i nadále udržovat, neboť je to vydařená společenská akce, na níž se vždy většina našich členů i příznivců těší.