Lyžařský oddíl při TJ SOKOL Stará Paka byl založen již v roce 1954. Oddíl byl zaměřen především na výcvik mladých lyžařů a tím i na obnovení staropacké lyžařské tradice, která v té době značně ochabovala. Jednou z prvních prací, které členové oddílu byli nuceni udělat, byla úprava sjezdové trati na Staropackých horách pod Chocholkou.

Jako hlavní úkol pro nastávající lyžařskou sezonu 1954/1955 si (mimo okresního přeboru ve sjezdu a slalomu) oddíl stanovil uspořádání prvního veřejného lyžařského závodu ve sjezdu pro muže, ženy a dorost, kterému jeho pořadatelé dali jméno „Štít Chocholky”.

Další změna k lepšímu pak nastala až postavením prvního lyžařského vleku na Staropackých horách. Koncem roku 1963 se, zcela spontánně, sešla parta tehdy ještě mladých staropackých lyžařů, která, aniž by jim to kdokoliv nařídil, nebo jinak naorganizoval, si jednoduše vystavěla lyžařský vlek. A když již byl vlek na světě, bylo třeba aby měl i svého majitele. Soukromé podnikání v té době nebylo právě žádoucí a proto bylo dohodnuto provozovat vlek pod „firmou” TJ SOKOL Stará Paka. Parta dobrovolníků, která vlek vybudovala se později stala základem obnoveného lyžařského oddílu ve Staré Pace.

Na sobotu dne 19. prosince 1964 byla svolána první, ustavující, členská schůze oddílu (zápis z této schůze se však nedochoval).

V úterý 5. ledna 1965 se konala další členská schůze oddílu, na níž byla podána zpráva o výstavbě nové sjezdovky a přemístění lyžařského vleku. Byli vyhodnoceni také nejlepší brigádníci. Na této schůzi byl zvolen první výbor nového lyžařského oddílu i jeho první předseda. Stal se jím již tehdy zkušený lyžařský „bafuňář” a dobrý organizátor Mirek Jenček. Jeho, oproti nám ostatním, poněkud starší věk a bohaté zkušenosti s pořádáním lyžařských závodů v nás budili náležitý respekt i přirozenou autoritu. Jemu ještě dnes vděčíme za to co nás v organizování lyžařských závodů naučil. Dalšími členy výboru byli zvoleni: Miloslav Frýba - místopředseda, Bohouš Nýdrle - hospodář oddílu, Alois Lelek, Jiří Šorm a Václav Schuster - členové výboru.

Mirka Jenčka později ve funkci předsedy oddílu vystřídali: Miloslav Frýba, Ladislav Frýba, Jiří Šorm st., Jiří Poličanský a ing.Petr Šulc a od výroční členské schůze 7. ledna 2011 Václav Šeps.

Oddíl byl založen, ale chyběl nám ještě znak a vlajka. V roce 1969 byla proto vypsaná soutěž o nejlepší návrh znaku lyžařského oddílu (pro vítěze byla vypsána odměna 50,- Kčs!!!). Z několika přihlášených návrhů byl jednomyslně přijat moderně řešený návrh Vladimíra Jágera, který používáme dodnes.


Znak byl navržen v národních barvách. Mezi červeným a modrým polem je vloženo bílé písmeno „S”, znázorňující svým tvarem slalomový oblouku, nebo sjezdovku, jakož i počáteční písmena slov „Sokol” „ski”, „sjezd”, nebo „slalom” a ve spojení s dole umístěným nápisem „PAKA”, také název naší obce.

Krátce potom vznikla i oddílová vlajka a to umístěním oddílového znaku do bleděmodrého obdélníkového pole.