Příjezd Krakonoše

Na závěr lyžařské sezóny bývá, v horských zimních střediscích, dobrým zvykem uspořádat příjezd Krakonoše, lyžařský karneval, nebo alespoň takzvané „poslední mazání”.
Taneční zábavy

V oddíle jsme se nescházeli jenom při lyžařských sportovních akcích. Dokázali jsme se sejít a dosud se i scházíme také při různých společenských příležitostech, při nichž nechybí ani trochu té správné legrace i recese.

Vedle již zmíněných lyžařských karnevalů na sněhu to bývaly i taneční zábavy, které oddíl pořádal.