Tyto webové stránky vznikly díky dobrému nápadu mého kamaráda a lyžařského i turistického kolegy Václava ŠEPSE. Ten pro lyžařský oddíl nejprve zhotovil CD nazvané „Historie Staropacké boudy”, které je i pravidelně doplňováno. Po jeho dokončení mě požádal o další podobnou „zakázku”. Nabídl jsem mu převedení kroniky lyžařského oddílu, která byla dosud, v různých podobách, vedena pouze tištěnou formou a na fotoalbech. Dále jsem měl doma k dispozici několik krabic dokumentárních fotografií z bohaté činnosti lyžařského oddílu, ale i z počátků staropackého lyžování, které dosud „ležely ladem”. A tak v roce 2005 začaly postupně vznikat tyto webové stránky nazvané „KRONIKA LYŽOVÁNÍ VE STARÉ PACE”.

Vzhledem ke značnému množství zachovaného fotografického i písemného materiálu a vzhledem k rozmanitosti naší činnosti nejsou tyto stránky zdaleka dokončeny. Některé kapitoly jsou zatím pouze rozpracovány. Máme v úmyslu je postupně doplňovat jak o materiály staršího data, tak i o novinky. Budeme rádi, když nám poskytnete k oskenování fotografie, případně jiný písemný materiál, který zde chybí a mohl by být takto zveřejněn. Za všechny tyto příspěvky děkujeme.

Stránky jsou určeny především členům a příznivcům staropackého oddílu lyžování, obzvláště pamětníkům lyžařských akcí, jež jsou zde zaznamenány. Budeme ale rádi, když v nich zalistují i ostatní uživatelé internetu, které historie lyžování ve Staré Pace zajímá.

V této kronice jsou použity některé dokumentární fotografie z archívu lyžařského oddílu, bez uvedení jejich autora. Pokud by autoři některých snímků požadovali uvedení jejich jména, bude jim vyhověno.

Technická kvalita některých fotografií však není zrovna nejlepší. Byly pořízeny tehdy dostupnou a mnohdy i nedokonalou fotografickou technikou a někdy i za ztížených povětrnostních podmínek, za což se návštěvníkům našich stránek omlouváme. Snímky však mají svoji, dnes již historickou hodnotu, zvláště pro pamětníky.

Za technickou spolupráci děkuji především Václavu Šepsovi, který provedl převedení všech textů i fotografií do internetové podoby. Dále děkuji Vladislavu Kubů a Michaele Dohnalové za výpomoc při skenování značného množství fotografii.Na závěr je nutno konstatovat, že pro rozvoj lyžařského sportu ve Staré Pace toho nebylo vykonáno právě málo. Nejvíce je však třeba ohodnotit, že veškeré práce spojené s výstavbou i údržbou sportovních zařízení, jakož i s tréninkem žáků, pořádáním závodů, obsluhou lyžařských vleků apod. byly a dosud jsou, členy oddílu lyžování, vykonávány bez nároku na finanční odměnu, což v dnešní době nebývá vždy samozřejmostí.

Všem, kteří se v minulosti i v současné době jakkoliv zasloužili o dobré výsledky činnosti oddílu lyžování, i o jeho propagaci, náleží uznání a dík.Bohuslav Nýdrle

kronikář oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka