Staropačtí závodníci

Po založení oddílu se naše členská základna skládala převážně z aktivních závodníků. A tak se stávalo, že při pořádání lyžařských závodů jsme téměř všichni v těchto závodech také startovali a na organizaci závodu byli přizváni dobrovolníci z řad starších členů Sokola. Často jsme museli zvládnout i více rolí současně.

V prvních ročnících závodu Štít Chocholky za oddíl v kategorii mužů nebo dorostenců startovali: Luděk KYNČL, Miroslav JENČEK, Jiří BATELKA, Milan BATELKA, Miloslav ČMUCHAL, Oldřich ČMUCHAL, Miroslav MARTÍNEK, Ladislav HRUŠKA, Miroslav TULKA, Alois LELEK, Miloslav FRÝBA, Jiří ŠORM, Svatoslav FEJFAR, Jiří RYBA, Zdeněk BRYKNAR, Pavel SEDLÁČEK, Jiří KAREL, Jiří ŠPÍNA a další. V kategorii žen nebo dorostenek startovaly: Radka SEDLÁČKOVÁ, Eva KRACÍKOVÁ, Alena TULKOVÁ a Vladimíra JÁGEROVÁ.

Postupně nám dorůstala i další početná a nadějná sjezdařská generace: Eda WIESER, Láďa FRÝBA, Zdeněk JEŽEK, Roman ŠOLC, Vláďa POSPÍŠIL, Jan KNAP, Josef STUCHLÍK, Milan TREJBAL, Václav SCHUSTER, Jan NÍZKÝ, Petr VOJTÍŠEK a řada dalších.

Současně si oddíl vychovával svoje žáky a jejich úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Brzy nás začali reprezentovat také Roman JENČEK, Jiří BAŽANT a sourozenci Milan a Gábina FRÝBOVI. Ti pod trenérským vedením svého otce, dosáhli zatím nejvýraznějších a dosud nepřekonaných sportovních výsledků a to jak v oddíle, tak i v celé tělovýchovné jednotě. Postupně si svými výsledky zajistili účast v krajských, národních i celostátních přeborech, kde dosahovali velmi dobrých výsledků. Dalšími úspěšnými sourozenci v oddíle byli také Jiří a Eva ŠORMOVI, kteří sklízeli úspěchy především v krajských sjezdařských soutěžích.

Později se v oddíle podařilo ustavit vcelku nadějný žákovský kolektiv. Zpočátku jej tvořily především děti našich členů. Později se k nim připojila i řada dalších dětí majících zájem o lyžování. Mezi těmito dětmi se časem objevila i celá řada nadějných talentů. Za všechny ostatní je třeba jmenovat alespoň Romanu SUCHARDOVOU a Petra FEJFARA.

Po Miloslavu FRÝBOVI, který u nás s tréninkem dětí začínal, to později byla Alena TULKOVÁ a Pavel ANTOŠ.
V jejich práci pak pokračoval Jan KROULÍK a František BUREŠ.Po dva roky (1985 a 1987), o jarních prázdninách, pořádal oddíl pro žákovské družstvo týdenní lyžařský pobyt na Staropacké boudě v Horní Rokytnici nad Jizerou. Děti si zde na pořádném kopci dobře zalyžovaly. Také zde prožily se svými vedoucími pěkné večery při kytaře, na které si jistě rádi vzpomenou.


Zpočátku nám bylo našimi nadřízenými orgány vytýkáno, že se nevěnujeme také klasickému lyžování. Ale těmto disciplinám se věnovali naši kolegové v tehdejším SVAZARMU Roškopov, kde Starou Paku dobře reprezentovaly Eva TICHÁ a Dana HEJLOVÁ, které v biatlonu dosahovaly opravdu špičkových výkonů.

Postupně se běh na lyžích zabydlel i ve staropackém lyžařském oddíle. Naše desetičlenná hlídka, za podpory závodníků z Roškopova, si poprvé troufla i na náročný závod „PO HŘEBENECH KRKONOŠ”. Od té doby jsme v tomto závodě měli zastoupení téměř každý rok. Pravidelnými členy naší desetičlenné hlídky bývali mimo jiné: Jarka NYPL, Jiří KAREL, Mgr. Milan POSPÍŠIL, ing. Petr ŠULC, Jiří Karel ml., Radim KAREL a další.


Jednotliví závodníci se občas zúčastňovali i populárního, ale náročného závodu „JIZERSKÁ PADESÁTKA”.