„Bačkorové” vázání


Tento typ vázání umožňoval upnutí libovolné boty bez žádných dodatečných úprav. Třeba i bačkory, proto se mu lidově říkalo „BAČKOROVÉ”.