Technická dokumentace druhého „spodního” vleku - 1985


Projektová dokumentace ke stavbě druhého „dolního” lyžařského vleku VL-200 - situace a podélný profil.

Originální snímek: 1985_01.jpg